diumenge, 7 de juliol del 2024

Final d’etapa

Amb aquest apunt tanco de manera definitiva el bloc. Els apunts sobre les relacions entre les Illes Canàries i els Països Catalans continuaran al meu bloc degà Les aigües turbulentes (https://blocs.mesvilaweb.cat/jordicc/). 

Moltes gràcies per la vostra atenció.

dissabte, 15 de juny del 2024

Any Guimerà a Tenerife


L'Ajuntament de Santa Cruz de Tenerife, mitjançant l'Organismo Autónomo de Cultura (OAC), ha presentat el programa d'actes organitzats amb motiu de la celebració del centenari de la mort de l'escriptor Àngel Guimerà y Jorge. Actes que busquen reconèixer el personatge canari-català, reivindicant la seva identitat santacrucera, per acostar la seva obra més significativa, commemorar el significat que té per a la ciutat, i donar a conèixer el valor que va aportar al teatre que porta el seu nom, mitjançant l'acostament a processos creatius i d'exhibició escènica a tots els grups de població.

Entre les activitats programades destaca una ofrena floral, xerrades i tallers, un programa de lectures dramatitzades, conferències, una recopilació de publicacions per al fons bibliotecari, projeccions cinematogràfiques, rutes guiades i representacions escèniques. Programació que l'Organismo Autónomo de Cultura (OAC) continuarà nodrint fins al 2025, quan es compliran 180 anys del naixement, amb altres activitats i entitats per homenatjar l'escriptor.

A la presentació, l'alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, va repassar la vida de l'escriptor i va explicar-ne la rellevància i el llegat, alhora que va comentar que “seran dos anys d'activitats amb què podrem visibilitzar la figura de l'escriptor i enfortir els vincles institucionals amb altres entitats que també se sumaran a la celebració d'aquesta efemèride, entre les quals destaca el Cabildo de Tenerife i el Govern de Canàries a través de la Biblioteca Pública del Estado” i va comentar que “Santa Cruz té una relació especial amb la família del dramaturg, que ha deixat un enorme llegat cultural a la ciutat, que hem de difondre i cuidar”.

El regidor de Cultura, Santiago Díaz Mejías, va explicar que “el Centenari Guimerà s'ha dissenyat, després d'un profund treball del qual des d'Organisme ens en sentim molt orgullosos, com un projecte flexible en què s'aniran sumant activitats que visibilitzaran la figura d'un dels dramaturgs de la seva generació de més projecció internacional i ajudaran a posar-ho molt més en valor”, alhora que va presentar el logo del Centenari Guimerà, va fer un repàs de les activitats tancades, de moment, per commemorar aquesta efemèride, i va anunciar la creació dels premis "Ángel Guimerà de Teatro Joven" per "fomentar l'activitat teatral, reconèixer la tasca educativa dels tallers destinats al teatre, i preservar el nom i la rellevància d'Àngel Guimerà y Jorge a l'escena".

L´edil Santiago Díaz Mejías va donar pas a la projecció d´un vídeo amb paraules de suport de diferents institucions culturals que s'han fet ressò del projecte i que estaran presents al llarg de l´any com Carme Portacelli, actual directora del Teatre Nacional de Catalunya, Angels Santacana, coordinadora de la Casa Museu Àngel Guimerà, Joan Martori, de la Universitat Autònoma de Barcelona, ​​Ramon Bacardit Santamaría, Comissari de l'any Guimerà, Toni Casares, de la Sala Beckett i de l'Obrador Internacional de Dramatúrgia, Anna Valls i Passola, Directora del Centre de Documentació, Raúl Moran, president de l'Associació Rèplica, Julio Hardisson Guimerá, Agustín Guimerá i Charo Guimerá, familiars d'Àngel Guimerà.

Per la seva banda, el conseller de Cultura del Cabildo de Tenerife, José Carlos Acha, va comentar que “era absolutament impossible que el Cabildo, des de l'àrea de Cultura, no participés ni programés activitats relacionades amb aquesta efemèride” i va avançar que “s'ha fet un vídeo sobre Ángel Guimerà que es projectarà a la Biblioteca Canària” i que “el 24 de maig hi haurà una conferència de Xavier Alberti, que és actual dramaturg de la Companyia Nacional de Teatre, a més d'autor del llibre Ángel Guimerà, home simbòlic” .

El director general d'Innovació Cultural i Indústries Creatives del Govern de les Canàries, Cristóbal de la Rosa, va assenyalar que “és important difondre la figura d'Àngel Guimerà, nom que porta aquest teatre, el més important de Tenerife” i va lloar “la decisió de l'Ajuntament de Santa Cruz d'impulsar actes en honor al dramaturg durant dos anys”.

Finalment, l'actriu i directora artística d'Estudio Guimerá, Aranza Coello, va afegir que “aquest programa d'actes són una oportunitat per a la ciutat, per a les Canàries i per al món, per entendre un gran desconegut que ha deixat un gran llegat fora de les nostres fronteres, i que és un pou de saviesa del qual es desconeix la seva vida i la seva obra” i va explicar que “Estudio Guimerá és una proposta per explicar què és Guimerà avui i per poder apostar per les dramatúrgies contemporànies”.

Projectes

L'Organismo Autónomo de Cultura i l'Instituto Municipal de Atenció Social (IMAS) seguiran desenvolupant el programa Guimerá Vital, que apropa la programació teatral, l'exhibició i els processos creatius a joves i grans de Santa Cruz. Una iniciativa impulsada pel teatre Guimerà, en el marc de la convocatòria de la tercera edició del Projecte Ornitorinc, de la Xarxa Espanyola de Teatres, Auditoris, Circuits i Festivals de titularitat pública.

“Estudio Guimerá” és un altre dels projectes a desenvolupar. Consisteix en un sistema de treball de creació i interpretació artística, investigació i innovació cultural que té sis anys de testeig i que té com a base espais escènics de l'entitat del teatre Guimerà. Posseeix sis passos metodològics (formulació, hipòtesi, contrast, estat de la qüestió, assaig i error i validació), la participació activa del públic és la seva pedra angular i els assaigs i errors seran la mostra més evident d'aquest fet.

El Fons Antic de la Biblioteca Municipal Central de Santa Cruz de Tenerife compta amb un gran patrimoni amb edicions de més de cent anys d'antiguitat. Hi ha a més manuscrits i documents de gran interès històric que mereixen una especial atenció de conservació. Però, a més, compta amb publicacions en castellà de l'obra d'Àngel Guimerà y Jorge que podran ser consultades, entre les quals destaquen La hija del mar, La loca, Mar y Cielo, María Rosa, La miralta, El perro de la casa, El padre Juanico, La pecadora, La reina joven i Tierra Baja

A més, amb l'objectiu d'enfortir i difondre la figura de l'escriptor, l'Organismo Autónomo de Cultura (OAC) impulsa la creació dels premis “Ángel Guimerà de Teatro Joven”. Uns guardons que es concediran anualment per premiar i reconèixer la qualitat de les produccions teatrals joves més destacades.

Tota la programació es podrà consultar a l'apartat “Centenario Guimerà” del web del mateix teatre www.teatroguimera.com, a www.santacruzcultura.es i a l'aplicació mòbil CulturaSC, que s'aniran actualitzant constantment.

[Informació i imatge: santacruzdetenerife.es, 29.4.2024]

Año Guimerà en Tenerife


El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través del Organismo Autónomo de Cultura (OAC), ha presentado el programa de actos organizados con motivo de la celebración del centenario del fallecimiento del escritor Àngel Guimerà i Jorge. Actos que buscan reconocer al personaje canario-catalán, reivindicando su identidad santacrucera, para acercar su obra más significativa, conmemorar el significado que tiene para la ciudad, y dar a conocer el valor que aportó al teatro que lleva su nombre, mediante el acercamiento a los procesos creativos y de exhibición escénica a todos los grupos de población.

Entre las actividades programadas destaca una ofrenda floral, charlas y tallares, un programa de lecturas dramatizadas, conferencias, una recopilación de publicaciones para el fondo bibliotecario, proyecciones cinematográficas, rutas guiadas y representaciones escénicas. Programación que el Organismo Autónomo de Cultura (OAC) seguirá nutriendo hasta 2025, cuando se cumplirán 180 años de su nacimiento, con otras actividades y entidades para homenajear al escritor. 

En la presentación, el alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, repasó la vida del escritor y explicó su relevancia y su legado, a la vez que comentó que “serán dos años de actividades con las que podremos visibilizar la figura del escritor y fortalecer los vínculos institucionales con otras entidades que también se sumarán a la celebración de esta efeméride, entre las que destaca el Cabildo de Tenerife y el Gobierno de Canarias a través de la Biblioteca Pública del Estado” y comentó que “Santa Cruz tiene una especial relación con la familia del dramaturgo, que ha dejado un enorme legado cultural en la ciudad, que tenemos que difundir y cuidar”.

El concejal de Cultura, Santiago Díaz Mejías, explicó que “Centenario Guimerá se ha diseñado, tras un profundo trabajo del que desde Organismo nos sentimos muy orgullosos, como un proyecto flexible en el que se irán sumando actividades que visibilizarán la figura de uno de los dramaturgos de su generación de mayor proyección internacional y ayudarán a ponerlo mucho más en valor”, a la vez que presentó el logo del Centenario Guimerá, hizo un repaso de las actividades cerradas, por el momento, para conmemorar esta efeméride, y anunció la creación de los premios “Ángel Guimerá de Teatro Joven” para “fomentar la actividad teatral, reconocer la labor educativa de los talleres destinados al teatro, y preservar el nombre y relevancia de Àngel Guimerà i Jorge en la escena”. 

El edil Santiago Díaz Mejías dio paso a la proyección de un vídeo con palabras de apoyo de diferentes instituciones culturales que se han hecho eco del proyecto y que estarán presentes a lo largo del año como Carme Portacelli, actual directora del Teatre Nacional de Catalunya, Angels Santanaca coordinadora de la Casa Museu Àngel Guimerà, Joan Martori, de la Universitat Autònoma de Barcelona, Ramon Bacardit Santamaria, Comisario del año Guimerà, Toni Casares, de la Sala Beckett y del Obrador Internacional de Dramatúrgia, Anna Valls i Passola, Directora del Centre de Documentació, Raúl Moran, presidente de la Asociación Réplica, Julio Hardisson Guimerá, Agustín Guimerá y Charo Guimerá, familiares de Àngel Guimerà.

Por su parte, el consejero de Cultura del Cabildo de Tenerife, José Carlos Acha, comentó que “era absolutamente imposible que el Cabildo, desde el área de Cultura, no participara ni programara actividades relacionadas con en esta efeméride” y adelantó que “se ha hecho un vídeo sobre Àngel Guimerà que se proyectará en la Biblioteca Canaria” y que “el 24 de mayo habrá una conferencia de Xavier Alberti, que es actual dramaturgo de la Compañía Nacional de Teatro, además de autor del libro Ángel Guimerá, hombre simbólico. 

El director general de Innovación Cultural e Industrias Creativas del Gobierno de Canarias, Cristóbal de la Rosa, señaló que “es importante difundir la figura de Àngel Guimerà, nombre que lleva este teatro, el más importante de Tenerife” y alabó “la decisión del Ayuntamiento de Santa Cruz de impulsar actos en honor al dramaturgo durante dos años”. 

Por último, la actriz y directora artística de “Estudio Guimerá”, Aranza Coello, añadió que “este programa de actos son una oportunidad para la ciudad, para Canarias y para el mundo, para entender a un gran desconocido que ha dejado un gran legado fuera de nuestras fronteras, y que es un pozo de sabiduría del que se desconoce su vida y su obra” y explicó que “Estudio Guimerá es una propuesta para explicar qué es Guimerà hoy y para poder apostar por las dramaturgias contemporáneas”. 

Proyectos

El Organismo Autónomo de Cultura y el Instituto Municipal de Atención Social (IMAS) seguirán desarrollando el programa “Guimerá Vital”, que acerca la programación teatral, la exhibición y los procesos creativos a jóvenes y mayores de Santa Cruz. Una iniciativa impulsada por el Teatro Guimerá, en el marco de la convocatoria de la tercera edición del Proyecto Ornitorrinco, de la Red Española de Teatros, Auditorios, Circuitos y Festivales de titularidad pública. 

“Estudio Guimerá” es otro de los proyectos a desarrollar. Consiste en un sistema de trabajo de creación e interpretación artística, investigación e innovación cultural que cuenta con seis años de testeo y que tiene como base espacios escénicos de la entidad del Teatro Guimerá. Posee seis pasos metodológicos (formulación, hipótesis, contraste, estado de la cuestión, ensayo y error y validación), la participación activa del público es su piedra angular y los ensayo y error serán la muestra más evidente de este hecho. 

El Fondo Antiguo de la Biblioteca Municipal Central de Santa Cruz de Tenerife cuenta con un gran patrimonio, con ediciones de más de cien años de antigüedad. Existen además manuscritos y documentos de gran interés histórico que merecen una especial atención de conservación. Pero, además, cuenta con publicaciones en castellano de la obra de Àngel Guimerà i Jorge que podrán ser consultadas, entre las que destacan La hija del mar, La loca, Mar y cielo, María Rosa, La miralta, El niño judío, El perro de la casa, El padre Juanico, La pecadora, La Reina joven y Tierra baja.

Además, con el objetivo de fortalecer y difundir la figura del escritor, el Organismo Autónomo de Cultura (OAC) impulsa la creación de los premios “Ángel Guimerá de Teatro Joven”. Unos galardones que se concederán anualmente para premiar y reconocer la calidad de las producciones teatrales jóvenes más destacadas.

Toda la programación se podrá consultar en el apartado “Centenario Guimerá” de la web del propio teatro www.teatroguimera.com, en www.santacruzcultura.es y en la aplicación móvil CulturaSC, que se irán actualizando constantemente.

[Información e imagen: santacruzdetenerife.es]

dissabte, 27 de gener del 2024

Un museo vivo


El pasado jueves el Museo Canario inició la temporada anual que bajo el título "Una noche en el Museo" organiza para dar a conocer al gran público el funcionamiento del propio museo y también del pasado del archipiélago, mediante actividades lúdicas, pedagógicas o participativas.

La primera de estas actividades ("Un Museo vivo"), a la cual asistí, consistió en la presentación de los nuevos recursos tecnológicos implantados en las salas de exposición para enriquecer la experiencia de la visita. Son las maquetas AR, unas innovaciones especialmente pensadas para un público infantil y adolescente, tal y como apuntó la presentadora de la visita guiada. Explicado de forma muy pedestre, se trata de unos cuadros situados en dos maquetas y en el suelo de cada sala donde, al modo de unos códigos QR, es necesario dirigir el dispositivo personal (móvil o tableta) para que en la pantalla aparezca una escena relacionada con la temática de la sala, siempre sobre formas de vida del período precolonial (vivienda, alimentación, herramientas...) en forma de realidad virtual.

La visita guiada derivó, inevitablemente, en un recorrido por todas las salas más allá de la estricta presentación de la novedad informática, por lo que tuvimos la oportunidad de contemplar de nuevo la riquísima colección museística, incluidas las momias y la sorprendente sala de las calaveras, siempre con las explicaciones de la presentadora.

[Imagen: laprovincia.es / DLP]

Un museu viu


Dijous passat el Museo Canario ha iniciat la temporada anual que sota el títol "Una noche en el Museo" organitza per a donar a conèixer al gran públic el funcionament del propi museu i de retruc el passat de l'arxipèlag, mitjançant activitats lúdiques, pedagògiques o participatives.

La primera d'aquestes activitats ("Un Museo vivo"), a la qual vaig assitir, va consistir en la presentació dels nous recursos tecnològics implantats a les sales d'exposició per enriquir l'experiència de la visita. Son les maquetes AR, unes innovacions especialment pensades per a un públic infantil i adolescent, tal com va apuntar la presentadora de la visita guiada. Explicat de manera molt pedestre, es tracta d'uns quadres situats en dues maquetes i al terra de cada sala on, a la manera d'uns codis QR, cal dirigir el dispositiu personal (mòbil o tauleta) perquè a la pantalla aparegui una escena relacionada amb la temàtica de la sala, sempre sobre formes de vida del període precolonial (habitatge, alimentació, eines...) en forma de realitat virtual. 

La visita guiada va derivar, inevitablement, en un recorregut per totes les sales més enllà de l'estricta presentació de la novetat informàtica, de manera que vam tenir l'oportunitat de contemplar novament la riquíssima col·lecció museística, incloses les mòmies i la sorprentent sala de les calaveres, sempre amb les explicacions de la presentadora. 

[Imatge: laprovincia.es/DLP]divendres, 19 de gener del 2024

Año Àngel Guimerà

El próximo 18 de julio se cumplirán cien años de la muerte de Àngel Guimerà. Para conmemorarlo como es debido, el Gobierno de la Generalitat ha decretado el Año Àngel Guimerà, que será impulsado y coorganizado por la institución Lletres Catalanes y el Ayuntamiento del Vendrell y comisariado por Ramon Bacardit. La cuenta abierta con tal motivo en Twitter/X (@AnyAngelGuimera) informa que el objetivo del Año es “dar a conocer toda su obra como dramaturgo, su vertiente como poeta y el papel determinante como verbalizador del catalanismo y activista a favor de los derechos humanos”. En cuanto a la web oficial (cultura.gencat.cat), insiste en esta triple condición de Guimerà como dramaturgo, poeta y activista catalanista, a la vez que ofrece datos biográficos y anuncia los primeros actos programados.

Por razones académicas y también personales, estoy especialmente interesado en todo lo que hace referencia a la figura del escritor canario-catalán y por supuesto intentaré hacer un seguimiento continuado de los actos que están previstos a lo largo del año que acabamos de empezar, que trasladaré a este blog cuando proceda. De momento, el inicio de los actos será el 23 de febrero en el Teatro Àngel Guimerà del Vendrell, la villa tan estrechamente ligada a la vida del dramaturgo. Participarán Gemma Ventura, Blanca Llum Vidal y Mercè Pons, entre más ponentes.

[Imágenes: govern.cat y escriptors.cat]

Any Àngel Guimerà

El proper 18 de juliol farà cent anys de la mort d’Àngel Guimerà. Per commemorar-ho com cal, el Govern de la Generalitat ha decretat l’Any Àngel Guimerà, que serà impulsat i coorganitzat per la institució Lletres Catalanes i l’Ajuntament del Vendrell  i comisariat per Ramon Bacardit. El compte obert per tal motiu a Twitter/X (@AnyAngelGuimera) informa que l’objectiu de l’Any és “donar a conèixer tota la seva obra com a dramaturg, la seva vessant com a poeta i el paper determinant com a verbalitzador del catalanisme i activista a favor dels drets humans”. Pel que fa a la web oficial (cultura.gencat.cat), insisteix en aquesta triple condició de Guimerà com a dramaturg, poeta i activista catalanista, a la vegada que ofereix dades biogràfiques i anuncia els primers actes programats.

Per raons acadèmiques i també personals, estic especialment interessat en tot el que fa referència a la figura de l’escriptor canari-català i no cal dir que intentaré fer un seguiment continuat dels actes que estan previstos al llarg de l’any que acabem d’encetar, que traslladaré a aquest bloc quan s’escaigui. De moment, l’inici dels actes serà el 23 de febrer al Teatre Àngel Guimerà del Vendrell, la vila tan estretament lligada a la vida del dramaturg. Hi participaran Gemma Ventura, Blanca Llum Vidal i Mercè Pons, entre més ponents.

[Imatges: govern.cat i escriptors.cat]

dimarts, 31 d’octubre del 2023

Aproximació a la sarsuela / Aproximación a la zarzuela


Durant quatre dimecres del mes d'octubre, i organitzat per la Fundación Internacional Alfredo Kraus, s'ha celebrat al Museo Canario de Las Palmas el Seminari "Aproximación a la zarzuela: del siglo XVII al XX". El seminari ha anat a càrrec de la professora Isabel Saavedra Robaina, que l'any passat vam conèixer en un altre (dedicat en aquell cas a l'òpera) i que té la virtut de fer les conferències d'allò més amenes, ja que combina les explicacions (de forma distesa i simpàtica) amb fragments musicals que il·lustren la matèria a tractar. En aquest cas eren vídeos de coneguts cors, àries o duets de famoses sarsueles. Qui no ha cantat o cantussejat alguna vegada "fiel espada triunfadora...", "a beber, a beber y a apurar..." o "por la calle de Alcalá, con la falda almidoná..."?

I malgrat la popularitat d'alguns fragments, personatges o motius, la sarsuela és un gran desconegut per al gran públic. El Seminari ja conclòs ha servit per conèixer-ne més detalls, la seva trajectòria històrica, els seus subgèneres, els compositors, els lletristes (grans oblidats), els escenaris... Potser el que més em va cridar l'atenció és el descobriment a la Biblioteca Nacional, per part de la pròpia Isabel Saavedra, d'un llibret de Lope de Vega amb la inscripció "zarzuela" anterior a la construcció del palau del mateix nom (on viu el rei espanyol) i que és d'on es considerava que procedia el nom. 

Al desconeixement hi ha contribuït sens dubte la mirada condescendent amb què ha estat tractada per segons quins sectors. Considerada tradicionalment un gènere menor (en relació a l'òpera) per popular, es creu erròniament que és exclusivament madrilenya; si bé moltes de les sarsueles més conegudes desprenen un aroma inequívocament chulapón, tots els territoris en poden presumir, incloses la catalana Cançó d'amor i de guerra. No li ha fet cap favor ser coneguda comunament com a género chico, que per cert és només un subgènere de la sarsuela, com bé s'encarregà de recalcar-nos Saavedra.

Per què no es programa més sarsuela? Gènere omnipresent durant el segle XIX, gaudí fins la guerra de 1936 de molt predicament entre el gran públic, però hagué de competir successivament amb les noves formes d'entreteniment, el cinematògraf, les varietats... Però no ha caigut en l'oblit: a Las Palmas, l'associació Amigos Canarios de la Zarzuela, fundada fa trenta anys, porta diverses obres als escenaris cada temporada. Enguany, La del manojo de rosas El barbero de Sevilla, a més d'una gala lírica. 

***

Durante cuatro miércoles del mes de octubre, y organizado por la Fundación Internacional Alfredo Kraus, se celebró en el Museo Canario de Las Palmas el Seminario "Aproximación a la zarzuela: del siglo XVII al XX". El seminario corrió a cargo de la profesora Isabel Saavedra Robaina, que el año pasado conocimos en otro (dedicado en ese caso a la ópera) y que tiene la virtud de hacer las conferencias de lo más amenas, ya que combina las explicaciones (de forma distendida y simpática) con fragmentos musicales que ilustran la materia a tratar. En este caso eran vídeos de conocidos coros, arias o dúos de famosas zarzuelas. ¿Quién no ha cantado o canturreado alguna vez "fiel espada triunfadora...", "a beber, a beber ya apurar..." o "por el calle de Alcalá, con la falda almidoná..."?

Y pese a la popularidad de algunos fragmentos, personajes o motivos, la zarzuela es un gran desconocido para el gran público. El Seminario ya concluido ha servido para conocer más detalles, su trayectoria histórica, sus subgéneros, los compositores, los letristas (grandes olvidados), los escenarios... Quizás lo que más me llamó la atención es el descubrimiento en la Biblioteca Nacional, por parte de la propia Isabel Saavedra, de un libreto de Lope de Vega con la inscripción "zarzuela" anterior a la construcción del palacio del mismo nombre (donde vive el rey español) y que es de donde se consideraba que procedía el nombre.

Al desconocimiento ha contribuido sin duda la mirada condescendiente con la que ha sido tratada por según qué sectores. Considerada tradicionalmente un género menor (en relación a la ópera) por popular, se cree erróneamente que es exclusivamente madrileña; si bien muchas de las zarzuelas más conocidas desprenden un aroma inequívocamente chulapón, todos los territorios pueden presumir, incluídas la catalana Cançó d'amor i de guerra. No le ha hecho ningún favor ser conocida comúnmente como "género chico", que por cierto es sólo un subgénero de la zarzuela, como bien se encargó de recalcarnos Saavedra.

¿Por qué no se programa más zarzuela? Género omnipresente durante el siglo XIX, gozó hasta la guerra de 1936 de mucho predicamento entre el gran público, pero tuvo que competir sucesivamente con las nuevas formas de entretenimiento, el cinematógrafo, las variedades... Pero no ha caído en el olvido: en Las Palmas, la asociación Amigos Canarios de la Zarzuela, fundada hace treinta años, lleva varias obras a los escenarios cada temporada. Este año, La del manojo de rosas y El barbero de Sevilla, además de una gala lírica.

[Imatge: aczrzuela.com]

divendres, 11 d’agost del 2023

Novetat editorial: 'Persistent i equilibrat'


Amb el títol Persistent i equilibrat acabo de publicar a l'editorial Bubok un nou llibre d'apunts dels meus tres blocs (Les aigües turbulentes, Via a via i Neigà), els apareguts entree l'1 de gener de 2022 i el 31 de juliol de 2023. Es tracta del 13è recull d'una col·lecció iniciada ja fa anys amb Patates i creïlles. Qui vulgui saber el perquè del títol del llibre (que té dues lectures) haurà de cercar-lo en el seu contingut.

Disponible a Bubok en llibre físic (9,15 €) i en e-book (de franc).


dijous, 10 d’agost del 2023

Per una llei de volcans

 


Arrel de l'erupció del volcà de La Palma, un grup d'afectats decidí impulsar una llei de volcans mitjançant una iniciativa legislativa popular (ILP). La idea neix de la constatació que no hi ha cap norma d'aquest rang que reguli un pla d'acció en casos de catàstrofe volcànica i, conseqüentment, no es reconeixen suficientment els drets dels afectats en relació als seus patrimonis, habitatges, negocis o activitats econòmiques. La futura llei pretén també establir els protocols d'actuació davant de successos com el de La Palma. 

Les Canàries, territori volcànic per excel·lència, és especialment sensible a la possibilitat d'aquests esdeveniments. La ILP havia de presentar-se en un principi davant del Parlament de Canàries però raons competencials obliguen a fer-ho davant del Congrés de Diputats, segons m'explicà un dels promotors el dia que vaig anar a deixar les meves dades personals i estampar la meva signatura per unir-me als altres 15.000 ciutadans necessaris perquè la iniciativa continuï endavant en el seu llarg i feixuc recorregut processal i parlamentari.

Qui tingui interès en el tema pot entrar a la web ilpvolcanescanarias.es, on trobarà informació sobre la iniciativa i el text íntegre de la proposta de llei, l'article 1 de la qual diu textualment: 

"1.L'objecte d'aquesta norma és establir les mesures necessàries per a la reconstrucció i la recuperació social, econòmica i ambiental de l'espai territorial afectat per l'erupció i les bugades de lava d'un volcà a l'àmbit territorial afectat, i, atès el seu impacte sobre la societat i l'economia insulars, de l'illa en conjunt."

***

A raíz de la erupción del volcán de La Palma, un grupo de afectados decidió impulsar una ley de volcanes mediante una iniciativa legislativa popular (ILP). La idea nace de la constatación de que no existe ninguna norma de este rango que regule un plan de acción en casos de catástrofe volcánica y, consecuentemente, no se reconocen suficientemente los derechos de los afectados en relación con sus patrimonios, viviendas, negocios o actividades económicas. La futura ley pretende también establecer los protocolos de actuación frente a sucesos como el de La Palma.

Canarias, territorio volcánico por excelencia, es especialmente sensible a la posibilidad de estos acontecimientos. La ILP debía presentarse en un principio ante el Parlamento de Canarias pero razones competenciales obligan a hacerlo ante el Congreso de Diputados, según me explicó uno de los promotores el día que fui a dejar mis datos personales y estampar mi firma para unirme a los otros 15.000 ciudadanos necesarios para que la iniciativa siga adelante en su largo y fastidioso recorrido procesal y parlamentario.

Quien tenga interés en el tema puede entrar en la web ilpvolcanescanarias.es, donde encontrará información sobre la iniciativa y el texto íntegro de la propuesta de ley, cuyo artículo 1 dice textualmente:

"1.El objeto de esta norma es establecer las medidas precisas para la reconstrucción y recuperación social, económica y ambiental del espacio territorial afectado por la erupción y las coladas de lava de un volcán en el ámbito territorial afectado, y, dado su impacto sobre la sociedad y la economía insulares, de la isla en su conjunto."

[Imatge: elvalledearidane.com]