dissabte, 15 de juny del 2024

Any Guimerà a Tenerife


L'Ajuntament de Santa Cruz de Tenerife, mitjançant l'Organismo Autónomo de Cultura (OAC), ha presentat el programa d'actes organitzats amb motiu de la celebració del centenari de la mort de l'escriptor Àngel Guimerà y Jorge. Actes que busquen reconèixer el personatge canari-català, reivindicant la seva identitat santacrucera, per acostar la seva obra més significativa, commemorar el significat que té per a la ciutat, i donar a conèixer el valor que va aportar al teatre que porta el seu nom, mitjançant l'acostament a processos creatius i d'exhibició escènica a tots els grups de població.

Entre les activitats programades destaca una ofrena floral, xerrades i tallers, un programa de lectures dramatitzades, conferències, una recopilació de publicacions per al fons bibliotecari, projeccions cinematogràfiques, rutes guiades i representacions escèniques. Programació que l'Organismo Autónomo de Cultura (OAC) continuarà nodrint fins al 2025, quan es compliran 180 anys del naixement, amb altres activitats i entitats per homenatjar l'escriptor.

A la presentació, l'alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, va repassar la vida de l'escriptor i va explicar-ne la rellevància i el llegat, alhora que va comentar que “seran dos anys d'activitats amb què podrem visibilitzar la figura de l'escriptor i enfortir els vincles institucionals amb altres entitats que també se sumaran a la celebració d'aquesta efemèride, entre les quals destaca el Cabildo de Tenerife i el Govern de Canàries a través de la Biblioteca Pública del Estado” i va comentar que “Santa Cruz té una relació especial amb la família del dramaturg, que ha deixat un enorme llegat cultural a la ciutat, que hem de difondre i cuidar”.

El regidor de Cultura, Santiago Díaz Mejías, va explicar que “el Centenari Guimerà s'ha dissenyat, després d'un profund treball del qual des d'Organisme ens en sentim molt orgullosos, com un projecte flexible en què s'aniran sumant activitats que visibilitzaran la figura d'un dels dramaturgs de la seva generació de més projecció internacional i ajudaran a posar-ho molt més en valor”, alhora que va presentar el logo del Centenari Guimerà, va fer un repàs de les activitats tancades, de moment, per commemorar aquesta efemèride, i va anunciar la creació dels premis "Ángel Guimerà de Teatro Joven" per "fomentar l'activitat teatral, reconèixer la tasca educativa dels tallers destinats al teatre, i preservar el nom i la rellevància d'Àngel Guimerà y Jorge a l'escena".

L´edil Santiago Díaz Mejías va donar pas a la projecció d´un vídeo amb paraules de suport de diferents institucions culturals que s'han fet ressò del projecte i que estaran presents al llarg de l´any com Carme Portacelli, actual directora del Teatre Nacional de Catalunya, Angels Santacana, coordinadora de la Casa Museu Àngel Guimerà, Joan Martori, de la Universitat Autònoma de Barcelona, ​​Ramon Bacardit Santamaría, Comissari de l'any Guimerà, Toni Casares, de la Sala Beckett i de l'Obrador Internacional de Dramatúrgia, Anna Valls i Passola, Directora del Centre de Documentació, Raúl Moran, president de l'Associació Rèplica, Julio Hardisson Guimerá, Agustín Guimerá i Charo Guimerá, familiars d'Àngel Guimerà.

Per la seva banda, el conseller de Cultura del Cabildo de Tenerife, José Carlos Acha, va comentar que “era absolutament impossible que el Cabildo, des de l'àrea de Cultura, no participés ni programés activitats relacionades amb aquesta efemèride” i va avançar que “s'ha fet un vídeo sobre Ángel Guimerà que es projectarà a la Biblioteca Canària” i que “el 24 de maig hi haurà una conferència de Xavier Alberti, que és actual dramaturg de la Companyia Nacional de Teatre, a més d'autor del llibre Ángel Guimerà, home simbòlic” .

El director general d'Innovació Cultural i Indústries Creatives del Govern de les Canàries, Cristóbal de la Rosa, va assenyalar que “és important difondre la figura d'Àngel Guimerà, nom que porta aquest teatre, el més important de Tenerife” i va lloar “la decisió de l'Ajuntament de Santa Cruz d'impulsar actes en honor al dramaturg durant dos anys”.

Finalment, l'actriu i directora artística d'Estudio Guimerá, Aranza Coello, va afegir que “aquest programa d'actes són una oportunitat per a la ciutat, per a les Canàries i per al món, per entendre un gran desconegut que ha deixat un gran llegat fora de les nostres fronteres, i que és un pou de saviesa del qual es desconeix la seva vida i la seva obra” i va explicar que “Estudio Guimerá és una proposta per explicar què és Guimerà avui i per poder apostar per les dramatúrgies contemporànies”.

Projectes

L'Organismo Autónomo de Cultura i l'Instituto Municipal de Atenció Social (IMAS) seguiran desenvolupant el programa Guimerá Vital, que apropa la programació teatral, l'exhibició i els processos creatius a joves i grans de Santa Cruz. Una iniciativa impulsada pel teatre Guimerà, en el marc de la convocatòria de la tercera edició del Projecte Ornitorinc, de la Xarxa Espanyola de Teatres, Auditoris, Circuits i Festivals de titularitat pública.

“Estudio Guimerá” és un altre dels projectes a desenvolupar. Consisteix en un sistema de treball de creació i interpretació artística, investigació i innovació cultural que té sis anys de testeig i que té com a base espais escènics de l'entitat del teatre Guimerà. Posseeix sis passos metodològics (formulació, hipòtesi, contrast, estat de la qüestió, assaig i error i validació), la participació activa del públic és la seva pedra angular i els assaigs i errors seran la mostra més evident d'aquest fet.

El Fons Antic de la Biblioteca Municipal Central de Santa Cruz de Tenerife compta amb un gran patrimoni amb edicions de més de cent anys d'antiguitat. Hi ha a més manuscrits i documents de gran interès històric que mereixen una especial atenció de conservació. Però, a més, compta amb publicacions en castellà de l'obra d'Àngel Guimerà y Jorge que podran ser consultades, entre les quals destaquen La hija del mar, La loca, Mar y Cielo, María Rosa, La miralta, El perro de la casa, El padre Juanico, La pecadora, La reina joven i Tierra Baja

A més, amb l'objectiu d'enfortir i difondre la figura de l'escriptor, l'Organismo Autónomo de Cultura (OAC) impulsa la creació dels premis “Ángel Guimerà de Teatro Joven”. Uns guardons que es concediran anualment per premiar i reconèixer la qualitat de les produccions teatrals joves més destacades.

Tota la programació es podrà consultar a l'apartat “Centenario Guimerà” del web del mateix teatre www.teatroguimera.com, a www.santacruzcultura.es i a l'aplicació mòbil CulturaSC, que s'aniran actualitzant constantment.

[Informació i imatge: santacruzdetenerife.es, 29.4.2024]

Año Guimerà en Tenerife


El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través del Organismo Autónomo de Cultura (OAC), ha presentado el programa de actos organizados con motivo de la celebración del centenario del fallecimiento del escritor Àngel Guimerà i Jorge. Actos que buscan reconocer al personaje canario-catalán, reivindicando su identidad santacrucera, para acercar su obra más significativa, conmemorar el significado que tiene para la ciudad, y dar a conocer el valor que aportó al teatro que lleva su nombre, mediante el acercamiento a los procesos creativos y de exhibición escénica a todos los grupos de población.

Entre las actividades programadas destaca una ofrenda floral, charlas y tallares, un programa de lecturas dramatizadas, conferencias, una recopilación de publicaciones para el fondo bibliotecario, proyecciones cinematográficas, rutas guiadas y representaciones escénicas. Programación que el Organismo Autónomo de Cultura (OAC) seguirá nutriendo hasta 2025, cuando se cumplirán 180 años de su nacimiento, con otras actividades y entidades para homenajear al escritor. 

En la presentación, el alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, repasó la vida del escritor y explicó su relevancia y su legado, a la vez que comentó que “serán dos años de actividades con las que podremos visibilizar la figura del escritor y fortalecer los vínculos institucionales con otras entidades que también se sumarán a la celebración de esta efeméride, entre las que destaca el Cabildo de Tenerife y el Gobierno de Canarias a través de la Biblioteca Pública del Estado” y comentó que “Santa Cruz tiene una especial relación con la familia del dramaturgo, que ha dejado un enorme legado cultural en la ciudad, que tenemos que difundir y cuidar”.

El concejal de Cultura, Santiago Díaz Mejías, explicó que “Centenario Guimerá se ha diseñado, tras un profundo trabajo del que desde Organismo nos sentimos muy orgullosos, como un proyecto flexible en el que se irán sumando actividades que visibilizarán la figura de uno de los dramaturgos de su generación de mayor proyección internacional y ayudarán a ponerlo mucho más en valor”, a la vez que presentó el logo del Centenario Guimerá, hizo un repaso de las actividades cerradas, por el momento, para conmemorar esta efeméride, y anunció la creación de los premios “Ángel Guimerá de Teatro Joven” para “fomentar la actividad teatral, reconocer la labor educativa de los talleres destinados al teatro, y preservar el nombre y relevancia de Àngel Guimerà i Jorge en la escena”. 

El edil Santiago Díaz Mejías dio paso a la proyección de un vídeo con palabras de apoyo de diferentes instituciones culturales que se han hecho eco del proyecto y que estarán presentes a lo largo del año como Carme Portacelli, actual directora del Teatre Nacional de Catalunya, Angels Santanaca coordinadora de la Casa Museu Àngel Guimerà, Joan Martori, de la Universitat Autònoma de Barcelona, Ramon Bacardit Santamaria, Comisario del año Guimerà, Toni Casares, de la Sala Beckett y del Obrador Internacional de Dramatúrgia, Anna Valls i Passola, Directora del Centre de Documentació, Raúl Moran, presidente de la Asociación Réplica, Julio Hardisson Guimerá, Agustín Guimerá y Charo Guimerá, familiares de Àngel Guimerà.

Por su parte, el consejero de Cultura del Cabildo de Tenerife, José Carlos Acha, comentó que “era absolutamente imposible que el Cabildo, desde el área de Cultura, no participara ni programara actividades relacionadas con en esta efeméride” y adelantó que “se ha hecho un vídeo sobre Àngel Guimerà que se proyectará en la Biblioteca Canaria” y que “el 24 de mayo habrá una conferencia de Xavier Alberti, que es actual dramaturgo de la Compañía Nacional de Teatro, además de autor del libro Ángel Guimerá, hombre simbólico. 

El director general de Innovación Cultural e Industrias Creativas del Gobierno de Canarias, Cristóbal de la Rosa, señaló que “es importante difundir la figura de Àngel Guimerà, nombre que lleva este teatro, el más importante de Tenerife” y alabó “la decisión del Ayuntamiento de Santa Cruz de impulsar actos en honor al dramaturgo durante dos años”. 

Por último, la actriz y directora artística de “Estudio Guimerá”, Aranza Coello, añadió que “este programa de actos son una oportunidad para la ciudad, para Canarias y para el mundo, para entender a un gran desconocido que ha dejado un gran legado fuera de nuestras fronteras, y que es un pozo de sabiduría del que se desconoce su vida y su obra” y explicó que “Estudio Guimerá es una propuesta para explicar qué es Guimerà hoy y para poder apostar por las dramaturgias contemporáneas”. 

Proyectos

El Organismo Autónomo de Cultura y el Instituto Municipal de Atención Social (IMAS) seguirán desarrollando el programa “Guimerá Vital”, que acerca la programación teatral, la exhibición y los procesos creativos a jóvenes y mayores de Santa Cruz. Una iniciativa impulsada por el Teatro Guimerá, en el marco de la convocatoria de la tercera edición del Proyecto Ornitorrinco, de la Red Española de Teatros, Auditorios, Circuitos y Festivales de titularidad pública. 

“Estudio Guimerá” es otro de los proyectos a desarrollar. Consiste en un sistema de trabajo de creación e interpretación artística, investigación e innovación cultural que cuenta con seis años de testeo y que tiene como base espacios escénicos de la entidad del Teatro Guimerá. Posee seis pasos metodológicos (formulación, hipótesis, contraste, estado de la cuestión, ensayo y error y validación), la participación activa del público es su piedra angular y los ensayo y error serán la muestra más evidente de este hecho. 

El Fondo Antiguo de la Biblioteca Municipal Central de Santa Cruz de Tenerife cuenta con un gran patrimonio, con ediciones de más de cien años de antigüedad. Existen además manuscritos y documentos de gran interés histórico que merecen una especial atención de conservación. Pero, además, cuenta con publicaciones en castellano de la obra de Àngel Guimerà i Jorge que podrán ser consultadas, entre las que destacan La hija del mar, La loca, Mar y cielo, María Rosa, La miralta, El niño judío, El perro de la casa, El padre Juanico, La pecadora, La Reina joven y Tierra baja.

Además, con el objetivo de fortalecer y difundir la figura del escritor, el Organismo Autónomo de Cultura (OAC) impulsa la creación de los premios “Ángel Guimerá de Teatro Joven”. Unos galardones que se concederán anualmente para premiar y reconocer la calidad de las producciones teatrales jóvenes más destacadas.

Toda la programación se podrá consultar en el apartado “Centenario Guimerá” de la web del propio teatro www.teatroguimera.com, en www.santacruzcultura.es y en la aplicación móvil CulturaSC, que se irán actualizando constantemente.

[Información e imagen: santacruzdetenerife.es]