dijous, 10 d’agost del 2023

Per una llei de volcans

 


Arrel de l'erupció del volcà de La Palma, un grup d'afectats decidí impulsar una llei de volcans mitjançant una iniciativa legislativa popular (ILP). La idea neix de la constatació que no hi ha cap norma d'aquest rang que reguli un pla d'acció en casos de catàstrofe volcànica i, conseqüentment, no es reconeixen suficientment els drets dels afectats en relació als seus patrimonis, habitatges, negocis o activitats econòmiques. La futura llei pretén també establir els protocols d'actuació davant de successos com el de La Palma. 

Les Canàries, territori volcànic per excel·lència, és especialment sensible a la possibilitat d'aquests esdeveniments. La ILP havia de presentar-se en un principi davant del Parlament de Canàries però raons competencials obliguen a fer-ho davant del Congrés de Diputats, segons m'explicà un dels promotors el dia que vaig anar a deixar les meves dades personals i estampar la meva signatura per unir-me als altres 15.000 ciutadans necessaris perquè la iniciativa continuï endavant en el seu llarg i feixuc recorregut processal i parlamentari.

Qui tingui interès en el tema pot entrar a la web ilpvolcanescanarias.es, on trobarà informació sobre la iniciativa i el text íntegre de la proposta de llei, l'article 1 de la qual diu textualment: 

"1.L'objecte d'aquesta norma és establir les mesures necessàries per a la reconstrucció i la recuperació social, econòmica i ambiental de l'espai territorial afectat per l'erupció i les bugades de lava d'un volcà a l'àmbit territorial afectat, i, atès el seu impacte sobre la societat i l'economia insulars, de l'illa en conjunt."

***

A raíz de la erupción del volcán de La Palma, un grupo de afectados decidió impulsar una ley de volcanes mediante una iniciativa legislativa popular (ILP). La idea nace de la constatación de que no existe ninguna norma de este rango que regule un plan de acción en casos de catástrofe volcánica y, consecuentemente, no se reconocen suficientemente los derechos de los afectados en relación con sus patrimonios, viviendas, negocios o actividades económicas. La futura ley pretende también establecer los protocolos de actuación frente a sucesos como el de La Palma.

Canarias, territorio volcánico por excelencia, es especialmente sensible a la posibilidad de estos acontecimientos. La ILP debía presentarse en un principio ante el Parlamento de Canarias pero razones competenciales obligan a hacerlo ante el Congreso de Diputados, según me explicó uno de los promotores el día que fui a dejar mis datos personales y estampar mi firma para unirme a los otros 15.000 ciudadanos necesarios para que la iniciativa siga adelante en su largo y fastidioso recorrido procesal y parlamentario.

Quien tenga interés en el tema puede entrar en la web ilpvolcanescanarias.es, donde encontrará información sobre la iniciativa y el texto íntegro de la propuesta de ley, cuyo artículo 1 dice textualmente:

"1.El objeto de esta norma es establecer las medidas precisas para la reconstrucción y recuperación social, económica y ambiental del espacio territorial afectado por la erupción y las coladas de lava de un volcán en el ámbito territorial afectado, y, dado su impacto sobre la sociedad y la economía insulares, de la isla en su conjunto."

[Imatge: elvalledearidane.com]


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada